MiljödiplomeringI vår förening har vi påbörjat arbetet med Miljödiplomering


Miljödiplomet visar bla att vi:

  • Utnyttjar resurser effektivt och minimerar användningen av ändliga resurser
  • Motverkar spridningen av miljöskadliga ämnen
  • Värnar om naturens mångfald och kretslopp
  • Tar ansvar för kommande generationers odlare


Titta gärna på Kolonistugeförbundets hemsida för mer information:

https://kolonitradgardsforbundet.se/miljodiplomering/