Kalendarium


Arbetsdagar: Oftast kl 10-13 första söndagen i månaden. April - oktober.
Styrelsemöten: Oftast sista söndagen i månaden (December undantag).
Men: Detaljerad information skickas alltid ut till medlemmarna i förväg.

Så här kan året i föreningen se ut:


Januari
Styrelsemöte


Februari
Styrelsemöte


Mars

Styrelsemöte

Årsmöte


April
Arbetsdag

Styrelsemöte

Vattnet sätts på
Sista inbetalning för arrende och medlemsavgift

Maj

Arbetsdag
Styrelsemöte


Juni

Arbetsdag
Medlemsmöte

Midsommarfirande
Styrelsemöte


Juli

Arbetsdag
Styrelsemöte


Augusti

Arbetsdag
Styrelsemöte


September

Arbetsdag
Styrelsemöte


Oktober
Arbetsdag

  Medlemsmöte

  Vattnet stängs av
  Styrelsemöte


  November

   Styrelsemöte


   December

   Julfika/julmarknad