Kalendarium

Året med föreningen 2020


Nedan listas kommande aktiviteter och händelser i föreningen.


Mars

 • 8 mars – Årsmöte
 • 15 mars – konstituerande styrelsemöte


April

 • 9 april – Vatten åter till kolonin, äntligen!
 • 26 april – Styrelsemöte


Maj

 • 17 maj – Städdag kl. 10.00
 • 17 maj Medlemsmöte ca kl. 14.00
 • 31 maj – Styrelsemöte
 • 31 maj – Sista inbetalningsdatum för arrende och medlemsavgift.


Juni

 • 3 juni – Farligt avfall-bilen kommer och hämtar, just det, farligt avfall. kl. 17.00-17-30
 • 28 juni – Styrelsemöte


Juli

 • 5 juli – Helikopterdagen kl. 15.30
 • 26 juli – Styrelsemöte


Augusti


 • 30 augusti – Styrelsemöte


September

 • 13 september – Städdag kl. 10.00
 • 13 september – Medlemsmöte ca kl. 14.00
 • 27 september – Styrelsemöte


Oktober

  • 25 oktober – Styrelsemöte


  November

   • 29 november – Styrelsemöte


   December

   • 31 december – Sista dag för inlämning av motioner