Köpa stuga


Är du intresserad av vårt koloniområde?


För befintliga kolonistugor är det varje enskild kolonist som ansvarar för ev överlåtelse av sin stuga/tomt. Detta sker vanligtvis via annons på exempelvis Blocket eller annonser på våra anslagstavlor på området.

Det kan ibland finnas information här på denna  sida.

Även de obebyggda tomterna är utarrenderade. Hisingsparkens kolonistugeförening ansvarar inte för försäljningar, utan man får hålla koll på ex Blocket eller anslagstavlorna runt vårt område om man är intresserad utav att köpa.


Vad innebär det att vara medlem i vårt koloniområde?


Att vara medlem i Hisingsparkens kolonistugeförening innebär (förutom gemenskapen) också ett ansvar för områdets skötsel. Underhållet av områdets gemensamma ytor o byggnader utföres på sex söndagar

(man behöver vara närvarande på 4 av dessa) under högsäsong.

Medlemmen är också med i minst en arbetsgrupp, tex gräsklippning av vår "äng" under sommarsäsong. Andra arbetsgrupper kan vara styrelse eller skötsel av utedass. Titta under "Bra att veta" för mer information. Har du kommit i kontakt med en kolonist som skall avyttra?

För att ta över en stuga/tomt behövs två papper:


a) Köpeavtal för stugan. Köpare och säljare skriver på ett köpeavtal, där ni skriver vad som säljs

(stuga nummer xx, köpesumma, med eller utan inventarier, handpenning etc).

Priset kommer ni själva överens om.


b) Arrendeavtal för tomten. (Du kan inte köpa marken stugan står på utan arrenderar, hyr, den.)

Köpare, säljare, en av föreningens firmatecknare (vanligtvis kassör och ordförande) samt distriktet (Föreningen Göteborgs koloniträdgårdar) måste skriva på arrendeavtalet för att det ska bli giltigt.


Föreningen har arrendeavtalsblanketter. Affären sker enklast genom att vi kommer överens om en tid när vi (köpare, säljare och föreningens representant) kan träffas.


Blankett för nedladdning


Ps. Den årliga arrendekostnaden regleras i ett tioårsavtal mellan FGK och markägaren, kommunen. Arrendet är 2023 - 6 000, 2024 - 6 500, 2025 - 6500, 2026 - 6 500, 2027 - 6 500. Till detta tillkommer KPI.

Till vår egen förening betalar vi också en årlig medlemsavgift. Den totala kostnaden för 2024 är 10800:-Odlingslotter?


Vi får ibland frågor om vi har odlingslotter. Svaret är ja och nej. Förutom tomten till varje stuga finns det några extra odlingslotter. Dessa hör dock allihop samman med någon stuga (med förtur för de stugor som har minst tomt). Det finns alltså inga fristående odlingslotter, utan man måste ha en stuga för att komma ifråga för en sådan lott.


Det finns dock flera andra föreningar med odlingslotter. Ett par hundra meter söderut på Klaremossevägen ligger till exempel odlarföreningen Skogsgläntan. Ytterligare några hundra meter söderut finns föreningen Anemonen, med både stugor och odlingslotter.


En förhoppningsvis komplett lista på Göteborgs koloni- och odlingsområden hittar du på
kommunens hemsida