Förtroendevalda


Förtroendevalda verksamhetsår 2024


För kontakt mejla styrelsen@hpkolonin.se


Styrelse:

Ordförande, Eva-Lena Anderberg, stuga 3

Sekreterare, Liza Palmgren, stuga 7

Kassör, Jörgen Norberg, stuga 36

Ledamot, Gunilla Gränsbo, stuga 30
Ledamot, Gunilla Hagman, stuga 25

Suppleanter: Martin Axelsson, stuga 35, Alpo Patala, stuga 27


Revisorer:

Inga Sandberg, stuga 15

Merja Österholm, stuga 11


Valberedning:

Barbro Bejke, stuga 27, Anders Berggren, stuga 16 


Webbansvarig:

Gunilla Gränsbo, stuga 30
Eva-Lena Anderberg tar över ordförandeklubban
från avgående Håkan Hallengren på årsmötet 240310