Förtroendevalda

Förtroendevalda verksamhetsår 2020


För kontaktuppgifter se adresslistan under medlemssidan.


Styrelse:

  • Ordförande, Håkan Hallengren stuga 18
  • Vice ordförande, Helge Berntsson, stuga 31
  • Kassör, Jörgen Norberg, stuga 36
  • Ordinarie ledamot, Roger Johansson, stuga 37 och Eva-Lena Anderberg, stuga 3
  • Suppleanter: Gunilla Gränsbo, stuga 30 och Gossa Worku, stuga 40


Revisorer:

  • Inga Sandberg, stuga 15
  • Merja Österholm, stuga 11


Valberedning:

  • Gunilla Lundgren, stuga 19
  • Barbro Bejke, stuga 27


Webbansvariga:

  • Helge Berntsson, stuga 31