Förtroendevalda


Förtroendevalda verksamhetsår 2022


För kontaktuppgifter se adresslistan under medlemssidan.


Styrelse:

Ordförande, Håkan Hallengren, stuga 18

Vice ordförande, Eva-Lena Anderberg, stuga 3

Sekreterare, Liza Palmgren, stuga 7

Kassör, Jörgen Norberg, stuga 36

Ordinarie ledamot, Gunilla Gränsbo, stuga 30

Suppleanter: Alpo Patala, stuga 27 och Gossa Worku, stuga 40


Revisorer:

Inga Sandberg, stuga 15

Merja Österholm, stuga 11


Valberedning:

Gunilla Lundgren, stuga 19

Barbro Bejke, stuga 27


Webbansvarig:

Kalendarium: Gunilla Gränsbo, stuga 30

Övrigt: Nettan Capaldi, stuga 22


Ö