Kalendarium

Året med föreningen 2019


Nedan listas kommande aktiviteter och händelser i föreningen.


Mars

 • 10 mars – Årsmöte
 • 31 mars – Styrelsemöte


April

 • 12 april – Vatten åter till kolonin
 • 26 april – Överlämning av gemensamma bygglov
 • 28 april – Styrelsemöte


Maj

 • 5 maj – Städdag kl. 11.00
 • 12 maj – Söndagskaffe kl. 14.00
 • 18-19 maj – Grävmaskinsdag för de som vill (flyttad till höst)
 • 26 maj – Styrelsemöte
 • 31 maj – Sista inbetalningsdatum för arrende och medlemsavgift.
 • 31 maj – Sista datum för yttrande gällande tomtkarta
 • 31 maj – Sista datum för att göra anspråk på odlingslott


Juni

 • 2 juni – Söndagskaffe med styrelsen kl. 14.00
 • 16 juni – Söndagskaffe kl. 14.00
 • 30 juni – Styrelsemöte


Juli

 • 7 juli – Söndagskaffe med styrelsen kl. 14.00
 • 14 juli – Rundflyg med helikopter kl. 16.00
 • 21 juli – Söndagskaffe kl. 14.00
 • 28 juli – Styrelsemöte


Augusti

 • 4 augusti – Söndagskaffe med styrelsen kl. 14.00
 • 24 augusti – Kräftskiva kl. 17.00
 • 25 augusti – Styrelsemöte


September

 • 8 september – Städdag kl. 11.00
 • 8 september – Plant- och växtbytardag på kolonin
 • 22 september – Söndagskaffe med styrelsen kl. 14.00
 • 29 september – Styrelsemöte


Oktober

  • 27 oktober – Styrelsemöte


  November

   • 24 november – Styrelsemöte


   December

   • 31 december – Sista dag för inlämning av motioner
   • 31 december – Sista dag för meddelande av årsmöteskallelse via e-post