Förtroendevalda

Förtroendevalda verksamhetsår 2019


För kontaktuppgifter se adresslistan under medlemssidan.


Styrelse:

  • Ordförande, Ingalill Henriksdotter stuga 29
  • Vice ordförande, Helge Berntsson, stuga 31
  • Kassör, Jörgen Norberg, stuga 36
  • Ordinarie ledamot, Roger Johansson, stuga 37
  • Suppleanter: Eva-Lena Anderberg, stuga 3 och Jennie Oderth, stuga 8.


Revisorer:

  • Inga Sandberg, stuga 15
  • Merja Österholm, stuga 11


Valberedning:

  • Gunilla Lundgren, stuga 19


Webbansvariga:

  • Helge Berntsson, stuga 31