Kalendarium

Året med föreningen 2019


Nedan listas kommande aktiviteter och händelser i föreningen.


Mars

 • 10 mars – Årsmöte


April

 • 12 april – Vatten åter till kolonin
 • 26 april – Överlämning av gemensamma bygglov


Maj

 • 5 maj – Städdag
 • 18-19 maj – Grävmaskinsdag för de som vill
 • 31 maj – Sista inbetalningsdatum för arrende och medlemsavgift.
 • 31 maj – Sista datum för yttrande gällande tomtkarta
 • 31 maj – Sista datum för att göra anspråk på odlingslott


Juni

 • 2 juni –Söndagskaffe


Juli

 • 7 juli – Söndagskaffe


Augusti

 • 4 augusti – Söndagskaffe


September

 • 8 september – Städdag
 • 22 september – Söndagskaffe


December

 • 31 december – Sista dag för inlämning av motioner
 • 31 december – Sista dag för meddelande av årsmöteskallelse via e-post