Förtroendevalda

Förtroendevalda verksamhetsår 2019


För kontaktuppgifter se adresslistan under medlemssidan.


Styrelse:


 • Ordförande, Ingalill Henriksdotter stuga 29
 • Vice ordförande, Helge Berntsson, stuga 31
 • Sekreterare, Anders Pettersson, stuga 4
 • Kassör, Jörgen Norberg, stuga 36
 • Ordinarie ledamot, Roger Johansson, stuga 37
 • Suppleanter: Eva-Lena Anderberg, stuga 3 och Jennie Oderth, stuga 8.


Revisorer:

 • Inga Sandberg, stuga 15
 • Merja Österholm, stuga 11


Valberedning:

 • Gunilla Lundgren, stuga 19
 • Laura Joaniquina, stuga 21


Webbansvariga:


 • Anders Pettersson, stuga 4
 • Helge Berntsson, stuga 31