Köpa stuga

Vill du köpa en stuga?


För befintliga kolonistugor är det varje enskild kolonist som ansvarar för överlåtelsen av sin stuga/tomt. Detta sker vanligtvis via annons på exempelvis Blocket eller annonser på våra anslagstavlor på området.


Är du intresserad så är du välkommen att lämna ditt namn och kontaktuppgifter till oss så kan vi publicera det här på sidan i 3 månader (se nedan). Mejla information till intresse@hpkolonin.se.


Intresserade av att köpa:


190818 Karin Bosdotter karinbosdotter snabel-A gmail.com 0705 391729


190625 Ingrid Persson persson_ingrid snabel-A yahoo.com 0732-300023


190501 Pia Dahlberg piadahlberg53 snabel-A gmail.com 0703-662439


Intresserade av att sälja:


190723 Stuga 4 - Anders Pettersson: 0736-985589, anders snabel-A 18juni.se


180619 Tomt med färdiga ritningar till stuga - Jörgen Norberg: 0768-788531, jorgen_norberg snabel-A yahoo.com


Så fungerar ett köp:


För att sälja/köpa en stuga/tomt behövs två papper:


a) Köpeavtal. Köpare och säljare skriver på ett köpeavtal, där ni skriver vad som säljs (stuga nummer xx, köpesumma, med eller utan inventarier, handpenning etc).

Priset kommer ni själva överens om.


b) Arrendeavtal. (Du kan inte köpa marken stugan står på utan arrenderar, hyr, den.)

Köpare, säljare, en av föreningens firmatecknare (vanligtvis kassör och ordförande) samt distriktet (Föreningen Göteborgs koloniträdgårdar) måste skriva på arrendeavtalet för att det ska bli giltigt.


Föreningen har arrendeavtalsblanketter. Affären sker enklast genom att vi kommer överens om en tid när vi (köpare, säljare och föreningens representant) kan träffas.


Ps. Den årliga arrendekostnaden regleras i ett tioårsavtal mellan FGK och markägaren, kommunen. Arrendet är 2019 - 4 000, 2020 - 4000, 2021 - 5 000, 2022 - 5 500, 2023 - 6 000, 2024 - 6 500, 2025 - 6500, 2026 - 6 500, 2027 - 6 500.


Odlingslotter?


Vi får ibland frågor om vi har odlingslotter. Svaret är ja och nej. Förutom tomten till varje stuga finns det några extra odlingslotter. Dessa hör dock allihop samman med någon stuga (med förtur för de stugor som har minst tomt). Det finns alltså inga fristående odlingslotter, utan man måste ha en stuga för att komma ifråga för en sådan lott.


Det finns dock flera andra föreningar med odlingslotter. Ett par hundra meter söderut på Klaremossevägen ligger till exempel odlarföreningen Skogsgläntan. Ytterligare några hundra meter söderut finns föreningen Anemonen, med både stugor och odlingslotter.


En förhoppningsvis komplett lista på Göteborgs koloni- och odlingsområden hittar du hos kommunen: https://goteborg.se/wps/portal/start/bostader-och-boendemiljo/bostader-och-lokaler/koloniomraden-och-odlingslotter/hitta-koloniomraden-och-odlingslotter/